Expertise

Analyse & benchmark
Benchmarking gebruiken we om in kaart te brengen op welke gebieden er in uw organisatie (het meeste) waarde toegevoegd kan worden

Business plan & haalbaarheid
Startende ZBCs helpen we met het schrijven van een business plan met een goede financiële onderbouwing.  We beginnen vaak met een korte haalbaarheidsstudie

Strategie & markt
Om te winnen in deze turbulente tijd vraagt om een duidelijke koers. Aan de hand van uw mogelijkheden (resources) en het locale zorglandschap (competitive landscape) kunnen we u ondersteunen met uw strategische keuzes

Klanttevredenheid
Heeft u wel eens onderzocht hoe tevreden uw klanten zijn?  Weet u waar klanten wel en niet enthousiast over zijn? Wij helpen u graag met het doen van een klanttevredenheidsonderzoek

ZBC services
We ondersteunen ZBCs met Certificering, Back-office outsourcing en het contracteren van zorgverzekeraars